English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

Ce am realizat, mai precis?

Consultări cu localnicii

Pajiștile uscate protejate prin acest proiect sunt gospodărite de către fermieri locali și reprezintă o resursă pentru veniturile lor.
Așadar, suportul localnicilor pentru orice propunere de conservare este esențial, pentru succesul acestor propuneri.

Motiv pentru care menținerea contactului regulat și discutarea proiectului cu fermierii a fost crucial pentru a verifica dacă propunerile din Planul de Acțiune pentru Conservare sunt practice și acceptabile.

Local consultations

Am avut întruniri regulate cu fermierii, atât cu indivizi cât și cu grupuri și asociații, cu primăriile și alte grupuri din comunitate. Sprijinul din partea fermierilor individuali, asociațiilor crescătorilor de animale, primăriilor și a Grupului Local de Acțiune (Dealurile Târnavelor) implicat în dezvoltarea zonei, a fost extrem de folositor pentru succesul proiectului.

Cartarea și crearea inventarului pentru o zonă amplă

Localizarea, cartarea și evaluarea pajiștilor într-o zonă atât de vastă, 85.000 de ha, este o adevărată provocare. Pentru a îndeplini această primă fază a proiectului, am conceput o bază de date inovatoare, folosind sitemul de cartare existent al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acest sistem împarte terenurile agricole în Blocuri Fizice: folosind aceleași Blocuri Fizice se creează premisele de corelare, pentru viitoarele scheme de agro-mediu ceea ce va face ca rezultatele să fie mai sustenabile făcându-se mai ușor legătura cu plățile de sprijinpe viitor.

Harta Blocurilor Fizice, pentru cartare agricolă, adaptată la baza de date
Harta Blocurilor Fizice, pentru cartare agricolă, adaptată la baza de date.

Am conceput de asemenea și un sistem de cartare inovator GIS, care folosește înclinarea pantei (pantă de peste 15 grade) și expoziția (S sau SV) pentru a prezice prezența habitatelor. La testarea pe teren s-a constatat că acest sistem asigură o precizie de peste 90%.

Prin sistemul de cartare GIS, am identificat 568 de parcele 6210* și 312 parcele 6240*. Astfel, am putut să ne concentrăm activitățile pe aceste parcele.

Demonstrații de coasă

Am efectuat numeroase demostrații cu cositoarea inovatoare Brielmaier, pentru îndepărtarea tufăișului. Brielmaier-ele permit o cosire rapidă și eficientă din punct de vedere energetic a pajiștilor pe pante înclinate: acestea ajută fermierii să întrețină pajiștile uscate cu înclinația pantei mare, acum când cositul tradițional, de mână, a devenit prohibitiv de scump.

Doi contractori localnici au fost instruiți pentru folosirea pe viitor a cositoarelor Brielmaier în aceste zone protejate, ceea ce asigură o disponibilitate a cositoarei pe viitor, pentru rezultate sustenabile. Martin Brielmaier, inventatorul, în dreapta, cu un instructor din Germania și doi cursanți români.

Curățarea tufărișului

Folosindu-se cositoarele Brielmaier, au fost curățate de tufăriș peste 320 de ha de teren. Aceasta a făcut ca terenurile să devină mai productive pentru cei care le folosesc în prezent și le-a făcut eligibile pentru plățile de sprijin, ale Politicii Agricole Comune. Aceste plăți reprezintă stimulente pentru păstrarea terenurilor într-o stare bună, după ce sarcina dificilă de curățare a acestora a fost îndeplinită.

Facilitarea accesului fermierilor la plățile a-e

Prin creșterea ratei de participare a fermierilor la schemele de agro-mediu pentru pajiști, am îmbunătățit conservarea pe termen lung a unei zone mai ample. Aceasta va furniza stimulente pentru o bună gospodărire pe termen lung.

Pe durata de viață a proiectului, ca urmare a promovării de către ADEPT, peste 3.800 de ha de pajiști s-au încadrat în măsura de sprijinire a gospodăririi speciale a pajiștilor. Datorită promovării din partea ADEPT,au fost incluse în schemele de agro-mediu de cinci ori mai mult teren și deșapte ori mai mulți fermieri față de zonele similare unde nu a existat o promovare activă a schemelor de agro-mediu din partea ONG-urilor locale.

Crearea de micro-rezerve

Micro-rezervele sunt zone de dimensiuni reduse de o importanță deosebită, protejate prin acordurile de gospodărire locală încheiate între ONG și administratorii terenurilor.

În cadrul proiectului STIPA, au fost instituite micro-rezerve în șase puncte critice pentru biodiversitate pe terenurile primăriilor, cu acordul acestora.

Micro-rezervele nu sunt avantajoase doar pentru protejarea imediată a unui sit, dar și pentru creșterea gradului deconștientizare a importanței acestor tipuri de pajiști.

Dezvoltarea de noi scheme de agro-mediu

Prin colaborarea directă cu Ministerul Agriculturii, ADEPT a propus noi măsuri de agro-mediu la nivel național, active din 2012. Aceasta a determinat ca încă 26 de comune să fie eligibile pentru plățile de sprijin pentru gospodărirea terenurilor, mii de hectare pentru care fermierii primesc acum stimulente pentru o administrare adecvată. Pentru prima dată, fermierii care folosesc cositoarele inovatoare Brielmaier sunt eligibili pentru plăți mai mari fiind considerate lucrări nemecanizate: un precedent important pentru viitorul pajiștilor uscate, care altfel ar fi fost în mare parte abandonate.

Publicații

Pentru a crește gradul de conștientizare a localnicilor cu privire la valoarea pajiștilor, am realizat broșuri de identificare pentru habitatele pajiștilor,dar și pentru florile și speciile de fluturi caracteristice pentru acestea, în limba română pentru școli, fermieri și vizitatori români și în engleză pentru străini.

ADEPT Brosura - Specii de fluturi indicatoareADEPT Brosura - Specii de plante indicatoareADEPT Brosura - Pajisti uscate cu Inalta Valoare Naturala (HNV)

Am realizat de asemenea și alte materiale precum calendare planificatoare și buletine informative.

Buletine informative ale proiectului UE LIFE STIPA (de conservare a habitatelor prioritare de pajiști uscate din zona Sighișoara-Târnava Mare)

STIPA newsletter4 iunie 2012STIPA newsletter5 ianuarie 2013STIPA newsletter5 ianuarie 2013

 

Activități în școli

Cele 8 școli din zonă s-au bucurat de cursuri despre natură susținute prin intermediul proiectului: au participat peste 280 de elevi de gimnaziu pe an, precum și profesori cărora le-au rămas materiale didactice – inclusiv prezentări, ghiduri- precum și aptitudinile necesare monitorizării florei și faunei de pe pajiștile locale.

Media și diseminare

Ca urmare a vizitelor din partea Comisarului European pentru Agricultură Dacian Cioloș și a HRH Prințul de Wales, milioane de telespectatori au aflat despre proiectul STIPA.

Proiectul s-a bucurat de o bună acoperire din partea presei scrise, atât pe plan local cât și pe plan național, emisiuni radio, studii publicate în jurnale academice și prezentări la diverse conferințe despre conservare.

Monitorizare și efecte

Am stabilit monitorizări la diferite scale pentru a verifica în ce mod curățarea pajiștilor a influențat creșterea diversității floristice și dacă au asigurat o mai bună condiție a acestor habitate importante. Suntem încântați să raportăm că în scurta perioadaă de 3 ani- în care s-a desfășurat proiectul s-au observat îmbunătățiri remarcabile, în ceea ce privește diversitatea floristică.

Monitorizarea din 2011-2013 a pajiștilor curățate de tufăriș au dezvăluit creșteri importante în diversitatea floristică.

SCI Târnava Mare: Salvarea Ecosistemelor Pastorale Importante ale Transilvaniei
STIPA
2010-2013

rule

LIFE+ STIPA Raport Final

Obiectivele proiectului

Motivarea proiectului

Pajiștile protejate

Ce am realizat, mai precis?

Viitorul

Echipa STIPA

Rapoarte Progres

Realizările finale ale proiectului. Puncte principale

Cartare GIS pentru conservarea la scară largă - detalii ...
   
Planul de Acțiune pentru Conservare agreat de primării și ... – detalii ...
   
Demonstrații cu cositoarea inovatoare și instruirea viitorilor ... – detalii ...
   
Mai mult de 320 ha curățate de tufăriș, mai mult de 900 ha ... – detalii ...
   
Monitorizarea arată îmbunătățiri semnificative în habitate ... – detalii ...
   
Ghiduri pentru speciile indicatoare de Floră și Lepidoptere ... – detalii ...
   
8 școli, 280 de copii pe an au participat la cursuri în natură ...– detalii ...
   
Peste 1 milion de telespectatori din România au vizionat ... – detalii ...
   
Vizitele unor personalități, în zona proiectului au crescut ... – detalii ...
   
Noi măsuri de agro-mediu cencepute și acceptate astfel... – detalii ...Sponsorul Oficial - Fundația Orange România