English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

LIFE+ STIPA
Motivarea proiectului

Proiectul STIPA este localizat în situl Natura 2000 SCI Sighișoara- Târnava Mare, sit ce face parte din rețeaua europeană de arii protejate, Natura 2000. Târnava Mare este o zonă depresionară cu o diversitate bogată, 85.000 de ha administrate de 5.000 de familii organizate în 24 de comunități de mici-fermieri.
Situl este localizat în regiunea istorică din sudul Transilvaniei. Sașii, care au venit pe aceste meleaguri în secolele 12-13 din Flandra, Luxemburg și Mosel, au întemeiat aproximativ 200 de sate și șapte orașe principale, fortificate.

Agricultura extensivă mixtă practicată în această regiune de peste 8 secole a creat unele dintre cele mai frumoase peisaje agricole depresionare cu Înaltă Valoare Naturală existente în Europa, agricultura rămânând în mare parte de tip tradițional. Fiecare gospodărie are, în mod normal, parcele de teren arabil în zone diferite, zone bune pentru diverse culturi agricole și parcele mai mari, de 5-10 ha, de fâneață.

Pășunatul  este încă în mare parte comunal și se practică pe pășunile comunale organizate pe sistemul  vechilor vecinătăți ale satelor. Fiecare proprietar de animale era obligat să presteze un anumit număr de zile de muncă pentru înlăturarea tufărișului de pe pășune, în funcție de numărul de capete de bovine sau ovine pe care le deținea.

Târnava Mare: 6210* și 6240* gospodărite de către fermieri într-un peisaj agricol cu Înaltă Valoare Naturală - elemente de mozaic și conectivitate.

Pajiștile protejate de către acest proiect

În SCI există două habitate prioritare de pajiște uscată care sunt în pericol de către modificarea modului de folosire al terenurilor: 6210* și 6240*.
6210* habitate uscate seminaturale și tufărișuri pe subtraturi calcaroase, cu situri importante pentru orhidee, reprezintă 4% din zona Sighișoara-Târnava Mare.

În zona de proiect, substratul calcaros este reprezentat mai ales de marnă sau argilă bogată în calcar. Aceste pajiști sunt dominate de târsacă și iarbă albastă (specii de Festuca) și sunt răspândite pe expozițiile sudice și vestice ale pantelor abrupte, precum și pe cele mai puțin înclinate. Pe soluri mai profunde și cu un conținut mai bun de nutrienți, cu umiditate ridicată și mai puțin pășunate, obsiga (Brachypodium pinnatum) devine dominantă.

Obiectivele proiectului

Scopul: îmbunătățirea stării de conservare a acestor două habitate prioritare de pajiști uscate.

Principalele amenințări

Următoarele amenințări au fost identificate la începutul proiectului STIPA

Pierderea habitatelor prioritare 6210* și 6240* datorită unei administrări incorecte- intensificare sau abandon.

Tufărișul și mărăcinii se răspândesc rapid în pajiștile abandonate și stratul de iarbă uscată sporește peste fâneață sufocând plantele ce cresc dedesubt. Aceasta duce la acumularea de iarbă uscată, creșterea graduală a tufelor/ tufărișului spinos și la reducerea masivă a diversității plantelor care este înlocuită de o masă de iarbă și tufăriș cu spini cu o valoare mult mai mică în ceea ce privește biodiversitatea.

Cum au fost abordată această amenințare, în cadrul proiectului:

 • Au fost întocmite planuri de acțiune pentru conservarea habitatelor bazate pe evaluări pe teren și pe criteriile de administrare existente, ținându-se cont de interesele locale și de factorii regionali/ naționali
 • S-a practicat un pășunat/ cosit la intervale regulate în combinație cu restaurarea habitatului ca de exemplu curățarea tufărișului, activități necesare pentru întreținerea pajiștilor 6210* și 6240* din aria proiectului
 • Au fost stabilite zone cu un sistem de administrare model
 • Au fost delimitate arii demonstrative

Pierderea habitatelor prioritare datorită lipsei suportului local pentru măsurile de conservare.

Lipsa recunoașterii publice și a informațiilor despre valoarea economică, precum și ecologică, a biodiversității regiunii este una dintre cauzele fundamentale ale pierderii acesteia.
Localnicii nu apreciează interesul internațional în zonă și potențialul economic și calitatea avantajelor pentru ei care sunt rezultate ale conservării și, drept urmare, nu consideră pierderea biodiversității drept o chestiune, care trebuie luată în considerare atunci când fac anumite alegeri în ceea ce privește modul de administrare al terenurilor.
Această amenințare va avea un efect mai vizibil peste câțiva ani datorită presiunii europene pentru competitivitate, ceea ce determină intensificarea în zonele mai viabile din punct de vedere economic și abandonul zonelor mai puțin accesibile/ viabile din punct de vedere economic.

Cum a fost abordată această amenințarea în cadrul proiectului:

 • Stabilirea de stimulente prin crearea legăturii dintre administrarea corectă a habitatelor și granturi de agro-mediu
 • Implicarea fermierilor, școlilor și a publicului larg  în activități de monitorizare prin educație și publicații inovatoare
 • Dezvoltarea de pachete de agro-mediu (regionale și naționale) care țin cont de de cerințele specifice ale habitatelor 6210* și 6240* în urma consultărilor cu Ministerul Economiei și MADR
 • Agrearea propunerilor de administrare a terenurilor de către localnici și alți factori de interes pentru promovarea sprijinului local
 • Distribuirea de broșuri, fluturași, afișe și simple foi volante informative pentru sensibilizarea locală și generală cu privire la importanța zonei
 • Instalarea de panouri explicative în vederea creșterii gradului de conștientizare locală a importanței zonei
 • Publicarea ideilor pe site-ului web va crește gradul de sensibilizare local, național și internațional

SCI Târnava Mare: Salvarea Ecosistemelor Pastorale Importante ale Transilvaniei
STIPA
2010-2013

rule

LIFE+ STIPA Raport Final

Obiectivele proiectului

Motivarea proiectului

Pajiștile protejate

Ce am realizat, mai precis?

Viitorul

Echipa STIPA

Rapoarte Progres

Realizările finale ale proiectului. Puncte principale

Cartare GIS pentru conservarea la scară largă - detalii ...
   
Planul de Acțiune pentru Conservare agreat de primării și ... – detalii ...
   
Demonstrații cu cositoarea inovatoare și instruirea viitorilor ... – detalii ...
   
Mai mult de 320 ha curățate de tufăriș, mai mult de 900 ha ... – detalii ...
   
Monitorizarea arată îmbunătățiri semnificative în habitate ... – detalii ...
   
Ghiduri pentru speciile indicatoare de Floră și Lepidoptere ... – detalii ...
   
8 școli, 280 de copii pe an au participat la cursuri în natură ...– detalii ...
   
Peste 1 milion de telespectatori din România au vizionat ... – detalii ...
   
Vizitele unor personalități, în zona proiectului au crescut ... – detalii ...
   
Noi măsuri de agro-mediu cencepute și acceptate astfel... – detalii ...Sponsorul Oficial - Fundația Orange România