English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

Dezvoltare rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală: un proiect finanțat de Programul de Cooperare Elvețian-Român

Ce sunt Terenurile Agricole cu Înaltă Valoare Naturală și care este rolul lor în dezvoltarea rurală?

Terenurile Agricole cu Înaltă Valoare Naturală (High Nature Value Farmlands) sunt situate în mediul rural unde agricultura de tip tradițional este principala activitate economică și un factor-cheie în conservarea naturii. Aceste terenuri sunt caracterizate de prezența vegetației naturale și semi-naturale (pășuni), în general foarte bogată în specii, și sunt integrate, în unele cazuri, într-un peisaj mozaicat extins și neîntrerupt ce include elemente naturale (precum marginile de câmpuri, gardurile vii sau din piatră, zone împădurite sau cu arbuști, pâraie) și petece de pământ cultivat și livezi.

Zonele agricole cu Înaltă Valoare Naturală reprezintă aproximativ 30% din totalul suprafeței agricole din România: 5 milioane ha, asociate cu ferme de mici dimensiuni în zone colinare din interiorul arcului carpatic.

Practicile agricole tradiționale au contribuit la menținerea multor zone de acest tip din România (dar și din Europa), care livrează o serie de beneficii publice (bunuri și servicii), precum valoroasele peisaje culturale, apă și produse alimentare de calitate înaltă, calitatea vieții, oportunități pentru recreere, sechestrarea carbonului sau controlul inundațiilor. De aceste lucruri beneficiază întreaga societate, nu numai comunitățile locale.

Zonele cu Înaltă Valoare Naturală merită, de asemenea, sprijin pentru productivitatea lor economică și agricolă ce asigură traiul multor comunități de fermieri din România. Sprijinul oferit acestor zone contribuie astfel la prosperitatea comunităților locale, prin deschiderea de oportunități pentru diversificarea activității economice cum ar fi dezvoltarea ofertelor de turism rural și a afacerilor bazate pe produse de calitate și sănătoase

Ce amenințări adresează acest proiect?

În ciuda valorii lor pentru comunitățile rurale și pentru societate, cele mai multe dintre aceste pășuni semi-naturale și zone mozaicate, cultivate în mod extensiv, se află sub o presiune crescândă din cauza abandonului, intensificării activității agricole și schimbărilor în folosința terenurilor. Sunt amenințate deoarece sistemele agricole la scară redusă nu mai oferă siguranță financiară. Aceasta este o provocare majoră economică și socială, dar și una de mediu. Concret, problemele pe care se concentrează acest proiect sunt:

  • Limitări ale politicilor: momentan, suprafața eligibilă pentru plăți pentru pășuni cu Înaltă Valoare Naturală este de doar 2.5 milioane ha din cauza alocării ineficiente a fondurilor și a definiției restrictive a zonelor agricole. 230.000 de agricultori din zone cu Înaltă Valoare Naturală primesc sprijin financiar din fonduri publice, însă ei reprezintă doar 25–30% din totalul familiilor de agricultori din această categorie
  • Obstacole în accesul pe piață a produselor din zone cu Înaltă Valoare Naturală: micii agricultori întâmpină bariere de ordin administrativ și comercial în accesul pe piață. Standardele și regulile de igienă și siguranță alimentară pentru unitățile de producție sunt setate la un nivel prea înalt pentru a putea fi îndeplinite de micii producători. Aceștia au de asemenea o capacitate redusă de a găsi și accesa piețele de desfacere și de a-și prezenta produsele într-un mod atractiv pentru consumatori.

Găsirea unor soluții pentru menținerea practicilor agricole tradiționale este urgentă, nu numai pentru supraviețuirea unor comunități rurale vii și pentru asigurarea unei hrane sănătoase pentru populație, dar și pentru conservarea naturii și a serviciilor pe care ni le livrează. Este crucial să ajutăm agricultorii să obțină acces la cele două surse de venit: vânzarea produselor lor și finanțarea de la stat (care ar trebui privită nu ca sprijin financiar, ci ca plată pentru beneficii publice valoroase).

Obiectivele proiectului

Scopul general al proiectului este creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor de agricultură și mediu.
Obiective specifice:

1. Politici: Politicile de dezvoltare rurală adresează mai bine și integrează tendințele și nevoile comunităților din zonele cu Înaltă Valoare Naturală (HNVF)

2. Instruire și creșterea capacității: Fermierii și organizațiile de profil din zonele proiectului au o mai bună capacitate de a:

  •  accesa piețele de desfacere și de a valorifica oportunitățile de finanțare
  •  transmite abilități și abordări inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală într-o activitate profitabilă de durată

3. Marketing: Producătorii de acest tip din zonele proiectului au un acces mai bun pe piață pentru produsele lor
În acest proiect se dorește utilizarea unor metode inovatoare pentru a aduce prosperitate pe termen lung în zonele vizate, prin stimularea viabilității comerciale și a finanțărilor din bani publici („bani publici pentru bunuri și servicii publice”). Există acum din ce în ce mai multe oportunități pentru revigorarea economiilor rurale, pentru asigurarea traiului în acest mediu și pentru prezervarea zonelor cu Înaltă Valoare Naturală. Un interes crescând pentru calitatea produselor alimentare și originea lor, indicat prin creșterea popularității piețelor de legume și fructe, a festivalurilor și mișcărilor culinare, deschide noi piețe pentru produsele din zonele cu Înaltă Valoare Naturală.


Zonele de proiect

Zarand, Târnava Mare, Târnava Mică, Pogany Havas, Valea Barcăului, Mara-Cosău-Creasta Cocoșului.


Durată

3 ani: 2013 - 2016


Finanțator

Programul de Cooperare Elvețian-Român

Parteneri

AGRIDEA (Switzerland),

Fundația ADEPT Transilvania,

ProPark Foundation for Protected Areas,

WWF Danube-Carpathian Programme Romania

Parteneri locali: Zarand Association, Milvus Group, Pogány-havas Association, Agapis Foundation for Education and Local Development, Apavie Association

Descarcă


Broșură HNVF - Raport Final

HNVF fișă descriptivă
Prezentare Produse traditionale

Materiale de instruire:

Asociere
Cum îmi vând produsele
Centrul de colectare şi procesare a laptelui
Procesarea fructelor şi legumelor
Produsul tradiţional şi produsul ecologic
Recuperarea pagubelor produse de animalele sălbatice
Fișe oportunitați de finanțare (POR; POCU; PNDR)

Clipuri informative:

Asociere
Cum îmi vând produsele
Centrul de colectare şi procesare a laptelui
Procesarea fructelor şi legumelor
Produsul tradiţional şi produsul ecologic
Recuperarea pagubelor produse de animalele sălbatice

Manuale informative:

HNV_Manual_Managementul_Pajistilor - 04.pdf
HNV_Manual_Marketing - 04.pdf
norme-si-conduita-in-procesarea-produselor-din-zonele-cu-inalta-valoare-naturala-hnvf-legislatie-385.html
comunicare-suport-de-curs-pentru-facilitatorii-comunitari-383.html
asocierea-suport-de-curs-pentru-facilitatorii-comunitari-382.html
manualul-participantului-curs-management-de-proiect-si-finantare-384.html
Sponsorul Oficial - Fundația Orange România